პერსონალური მონაცემების დაცვის ოფიცერის საკონტაქტო ინფორმაცია


  • მარიამ ფუტკარაძე
  • ელექტრონული ფოსტის მისამართი: pdprotect@fastpay.ge